Pro. Dato' Dr. Haji Harun Din
Seorang Pendakwah Bebas dan mempunyai kelebihan dalam bidang perubatan.