Sdr. Dinsman (Zanuddin Othman)
Penulis, penyajak terkenal
Abang kepada penulis terkenal Ahmad Lutfi Othman