Make your own free website on Tripod.com
 

KAJIAN KELESUAN PEMUDA

 

Kajian ini adalah bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kelesuan pemuda masa kini.

 

Namakan cawangan anda

 

 

Kelemahan pemuda masa kini adalah disebabkan kurangnya fungsi

 

Dewan Pemuda

Cawangan

Pemuda Cawangan

 

Langkah manakah yang lebih penting dalam memulihkan semangat kepemudaan

 

Mengemaskini Organasai

Menambah Kursus atau Motivasi

Menumpulkan kegiatan sukan/riadah

 

 

 

Related Page 1 | Related Page 2 | Related Page 3