Make your own free website on Tripod.com
UNDILAH PAS, TOLAK BN !!"; }
DPPKD Homepage
Oleh : Tok AyahWARNA LATARBELAKANG DOKUMEN

Daripada 4 tajuk sebelum ini, kita telah mempelajari bagaimana untuk membina halaman mudah, menukar saiz, warna dan jenis tulisan, sekarang kita akan mempelajari bagaimana pula untuk menentukan warna latar belakang sesuatu muka surat halaman web yang dibina.

1. Gerakan kursor bahagian paling atas ;
2. Taipkan arahan : <body bgcolor=green> pada satu lain kosong;
3. 'Body' adalah arahan untuk mengarah semua muka surat seperti body=color, wallpaper, link colors dan sebagainya.
4. 'bgcolor' pula adalah arahan untuk mengubah warna latarbelakang sesuatu dokumen sahaja;
Contohnya :
<body bgcolor=green>
UNDILAH PAS, TOLAK BN !!

Klik butan ini untuk salin pada paparan di bawah


atau anda boleh menaip arahan sendiri....selamat mencuba.

Muka Berikutnya