DPPKD Homepage
Oleh : Tok AyahPENGGUNAAN HEADING

Contoh tulisan yang menggunakan Tajuk (Heading) H1 -- H6.
Contohnya :

<H1>Tajuk 1</H1>


<H2>Tajuk 2</H2>


<H3>Tajuk 3</H3>


<H4>Tajuk 4</H4>


<H5>Tajuk 5</H5>

<H6>Tajuk 6</H6>

Sila tekan ini untuk menyalin latihan pada tertingkap di bawah


ATAU anda boleh menaip sendiri dengan arahan HTML di bawah.

Muka Berikutnya