Make your own free website on Tripod.com
Pokok Ruku' Mengadap Kiblat!

Adalah tanda-tanda kebesaran Allah s.w.t yang banyak terkandung dalam Al Quran. Bagi mereka yang mengkaji pasti akan menemuinya.


 


Pokok kelihatan seperti lelaki bersolat
Pemandangan ini adalah diambil dari hutan berhampiran dengan Sidney, Australia. Jika diperhatiakan, kelihatan seorang lelaki sedang dalam sembahyang. Tangannya berada di atas lutut iaitu kedudukan ruku' dalam sembahyang.

Lagi menabjudkan ialah kedudukannya adalah mengadap kaabah (kiblat), sama seperti ummat Islam bersembahyang.

Halaman yang dirujuk (dipetik) : Miracles in Islam