Make your own free website on Tripod.com
AJK CAWANGAN-CAWANGAN
Cawangan Mingikut DUN 
 

Assalamualaikum
 
DUN BUKIT BESI
 
CAWANGAN BUKIT BESI
Ketua      Mohamad b. Mohamad
Naib Ketua
Setiuasaha
Bendahari
Ketua Penerangan
CAWANGAN BANDAR AMBS
Ketua
Naib Ketua
Setiuasaha
Bendahari
Ketua Penerangan
CAWANGAN DENDANG
Ketua
Naib Ketua
Setiuasaha
Bendahari
Ketua Penerangan
CAWANGAN JERANGAU
Ketua
Naib Ketua
Setiuasaha
Bendahari
Ketua Penerangan
CAWANGAN BATU SAWA
Ketua
Naib Ketua
Setiuasaha
Bendahari
Ketua Penerangan
CAWANGAN FELDA JERANGAU
Ketua
Naib Ketua
Setiuasaha
Bendahari
Ketua Penerangan
CAWANGAN KAMPUNG WA
Ketua
Naib Ketua
Setiuasaha
Bendahari
Ketua Penerangan
CAWANGAN TEPUS
Ketua
Naib Ketua
Setiuasaha
Bendahari
Ketua Penerangan